Talentholdet

Holdbeskrivelse:
Talentholdet 6-12 år er for de yngre gymnaster, som kunne tænke sig at lave gymnastik mere end en gang om ugen.

Formålet med holdet er at gøre gymnasterne dygtige og lægge et godt gymnastisk fundament. Det vil vi gøre gennem grund– og tekniktræning.

Vi forventer, at den enkelte gymnast har lysten og viljen til at lære noget nyt og udfordrende.

Som udgangspunkt vil vi, hvis niveauet er der, stille op i Regionsmesterskaberne, som er kvalifikation til Danmarksserien. Hvis det skønnes, at niveauet ikke rækker så højt, deltages der i Talent- eller Aspirantrækken.

Hvis trænerne vurderer, at der ikke er vilje eller der ikke sker en udvikling i gymnastens færdigheder forbeholder vi os ret til at henvise gymnasten til andre af foreningens hold.

På TeamGym holdene er der ekstra udgifter på minimum 2000,- til træningsdragt, konkurrencetøj og stævne deltagelse.

Ekstra træninger:
Der vil være en søndags springtræning af 2 timer 1 gang om måneden kl. 15.00-17.00 på følgende dage:
* 1. september, 6. oktober, 17. november, 1. december, 9. februar, 8. marts.

Derudover vil der være 1 times rytmetræning i tidsrummet kl. 11.00-14.00 (man vil blive inddelt i hold så man træner 1 time i løbet af dette tidsrum) på følgende dage:
* 15. september, 13. oktober, 3. november, 17. november, 8. december, 12. januar, 2. februar og 1. marts.

Instruktører:
Jacob Rasmussen, Benny Rasmussen, Pernille Rasmussen, Julie Olsen og Kamille Sylvestersen.

Hjælpeinstruktører: Natasha, Luna, Signe og Anne Sofie

Tante: Malene Petersen

Aldersgrænse:
Gymnasten skal i indeværende sæson være fyldt eller fylde 6 år eller max 12 år (årgang 2013-2007)

Gymnastiske krav:
Du skal kunne vise nogle forskellige typer af momenter, spring på bane og spring i trampet som fastsættes af trænerne på holdet. I denne sæson er det et minimumskrav at du kan følgende:

Have en god kropskontrol, kunne stå stille og hører efter, kan modtage en besked, har lyst til at træne 2 gange om ugen, har lyst til at dygtiggøre dig.

Hjemmetræning:
Det forventes af den enkelte gymnast, at når der uddeles opgave/momenter/øvelser af trænerne, at de øves/trænes derhjemme således, at træneren kan se, der sker en udvikling af den enkelte gymnast.

Vi lover

  • sjove træninger med leg, spring og rytme der giver dig sved på panden
  • at du udvikler dig – både på det sociale- og gymnastiske plan
  • gode træningsfaciliteter
  • udfordringer – uanset hvilket niveau du er på når du starter
  • weekendtræninger, opvisninger og sjove oplevelser
  • gode holdkammerater
  • et sammenhold der rækker udover hallens fire vægge
  • samarbejde på kryds af holdene: Talent, Mini, Junior og Senior

Vi forventer…
at du møder op til træning, ekstratræning og opvisninger
at du melder afbud når du ikke kan komme
at du øver hjemme, fx serier, momenter, styrke og kondition
at du glæder dig til at komme til træning
at du bakker op om holdets arrangementer

Træningstid- og sted
Mandag kl. 16:30 – 18:30 – Dronningborg Hallen
Onsdag kl. 16:30 – 18:30 – Dronningborg Hallen

Adresse:
Udbyhøjvej 189
8930 Randers NØ

Trænings moral:
Hvis den enkelte gymnast ikke overholder de gældende regler for træning i hallen, på holdet eller ikke lever op til de forventninger der stilles til gymnasten, eller der ikke sker en udvikling i gymnastens færdigheder, kan træneren vælge at bortvise eller hjemsende den enkelte gymnast. Forældrene vil i sådan en situation blive kontakte af træneren med en forklaring på, hvorfor gymnasten er blevet bortvist eller hjemsendt fra træning. Vi forbeholder os retten til at henvise gymnasten til andre af foreningens hold.

Sociale medier:
Facebook grupper:
Springholdet + RgF TeamGym Talentholdet 2019/2020