Talenter

Holdbeskrivelse:
Talentholdet er for de yngre gymnaster, som godt kunne tænke sig at lave gymnastik mere end en gang om ugen. Formålet med holdet er at gøre gymnasterne dygtige, så de senere (hvis de har lyst og bliver udtaget) kan starte på Teamgym Micro, Teamgym Mini konkurrenceholdet eller Tumbling.
Vi forventer, at den enkelte gymnast har lysten og viljen til at lære noget nyt og udfordrende.
Vi deltager til begynder konkurrencerne vores egen Testkonkurrence, SpringCup Nord og begynder Regionsmesterskaber Vest Danmark, for at give gymnasten et indblik i, hvad det vil sige at deltage i konkurrencer.

På aspirantholdet er der ekstra udgift på minimum 1000 kr til træningsdragt, konkurrencetøj og stævneudgifter

Ekstra træninger:
Der vil være træning 1 lørdag om måneden, dagene er dog ikke fastsat endeligt endnu, så disse datoer kommer i starten af sæsonen. Vi er et ambitiøst konkurrence-/opvisningshold med særligt fokus på sammenhold blandt vores gymnaster. Alle kan være med på holdet, både nye som øvede. Vi træner derfor allerede målrettet fra sæsonstart, så det er vigtigt for os, at vores gymnaster brænder for at komme til træning.

Aldersgrænse:
Gymnasten skal i indeværende sæson være fyldt eller fylde 6 år eller max 12 år – Årgang 2012-2006

Gymnastiske krav:
Du skal kunne vise nogle forskellige typer af momenter, spring på bane og spring i trampet som fastes af trænerne på holdet. I denne sæson er det et minimumskrav at du kan følgende:
Have en god kropskontrol, kunne stå stille og hører efter, kan modtage en besked, har lyst til at træne 2 gange om ugen, har lyst til at dygtiggøre dig.

Hjemmetræning:
Det forventes af den enkelte gymnast, at når der uddeles opgave/momenter/øvelser af trænerne, at de øves/trænes derhjemme således, at træneren kan se, der sker en udvikling af den enkelte gymnast.

Vi lover
sjove træninger med leg, spring og rytme der giver dig sved på panden, at du udvikler dig – både på det sociale- og gymnastiske plan gode træningsfaciliteter
udfordringer – uanset hvilket niveau du er på når du starter.
Weekendtræninger, opvisninger og sjove oplevelser
gode holdkammerater, og et sammenhold der rækker udover hallens fire vægge, samarbejde på kryds af holdene: Aspiranter- Mini- Junior- og Senior

Vi forventer…
at du møder op til træning, ekstratræning og opvisning
at du ringer/sms’er afbud når du ikke kan komme
at du øver hjemme, fx serier, momenter, styrke og kondition
at du glæder dig til at komme til træning
at du bakker op om holdets arrangementer

Træningstid- og sted
Mandag kl. 16:30 – 18:30 – Dronningborg Hallen
Onsdag kl. 17:00 – 18:30 – Dronningborg Hallen
Adresse => Udbyhøjvej 189 – 8930 Randers NØ

Trænings Moral:
Hvis den enkelte gymnast ikke overholder de gældende regler for træning i hallen, på holdet eller ikke lever op til de forventninger der stilles til gymnasten, eller der ikke sker en udvikling i gymnastens færdigheder, kan træneren vælge at bortvise eller hjemsende den enkelte gymnast, forældrene vil i sådan en situation blive kontakte af træneren med en forklaring, hvorfor gymnasten er blevet bortvist eller hjemsendt fra træning. Vi forbeholder os retten til at henvise gymnasten til andre af foreningens hold.

Socialemedier:
Facebook gruppe => RgF TeamGym Talenter 2018-19