Generel Info

Baggrund
Randers gymnastiske Forenings ”Springhold” er først og fremmest et Teamgym konkurrencehold, men også et socialt opvisningshold.

Vi vil med nedenstående informationer give jer et billede af, hvad det indebærer at dyrke gymnastik på konkurrence niveau på RgF Springhold. Vi vil understrege, at vi hvert år gør vores bedste for at sammensætte de mest optimale hold til at deltage i konkurrence. Vi forsøger hele tiden at optimere optagelsesprocedurerne på holdene, for at gøre denne svære proces så lempelig som muligt, men vi vil understrege, at vi er et konkurrencehold og ønsker at stille med bedst mulige hold til konkurrencerne, derfor skal gymnasten vise til hver træning, at gymnasten er den rette person til det bedste hold. Vi gør vores bedste for, at skabe et positivt og fremmende træningsmiljø og give masser af gode oplevelser.

Mentale krav:
      Bidrage til et positivt træningsmiljø
      Være motiveret for at træne flere gange om ugen
      Være motiveret for at udvikle sig
      Modtage instruktioner fra trænerne – de er der for at udvikle og vejlede
      Opfatte dig selv, som en del af holdet – og sørg altid for at yde dit bedste.
      Vide at hver træning er vigtig for holdet, og for dig og den senere konkurrencepræstation
      Alle på holdet er dine træningskammerater og venner, så udvis respekt for de andre og deres træning, uanset alder og niveau.

Gymnastiske krav:
      Være motiveret for hjemmetræning – styrke, smidighed, momenter osv

Forældre engagement:
Vi forventer, at man som forælder til Springholdets gymnaster bakker op om gymnasten og holdet. Der forventes at:
      Man er indstillet på en ligeværdig og respektfuld kommunikation med trænerne og andre forældre.
      Man kontakter trænerne direkte, så snart en beslutning giver anledning til undren eller spørgsmål, dog ikke under træning, konkurrence eller opvisning. Dialogen skal tages umiddelbart herefter, der skal ikke ruges over det i flere dage.
      Man som forælder udtrykker sig loyalt om holdet, foreningen og trænerne overfor gymnasterne
      Bakke op om holdet, støtte og deltage i de aktiviteter og arrangementer der kommer.
      Altid tale positivt om holdet og om holdets gymnaster foran egne børn.

Infomøde for alle gymnaster og forældre,
Der afholdes infomøde for de enkelte hold sidst i august/først i September, se mere info for tidspunkt under kalender i menuen.

Vi gennemgår holdets struktur, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål. Det er et krav, at hver gymnast er repræsenteret med min. én forælder.

Praktiske oplysninger:
Inden man vælger Springholdet, skal man overveje at det kræver mere både tidmæssigt og økonomisk, end hvis man vælger et almindeligt foreningshold.

Sæson:
Fra August til Juni(begge mdr inkl)

Træning:
Holdene træner 2 til 4 gange om ugen. Man skal selvfølgelig deltage i de ugentlige træninger. Derudover kommer der ekstra træninger i weekender, som er obligatoriske – både hele weekend træninger og enkelte timer i nogle weekender.

Konkurrencer:
Vi deltager i 4 – 6 stævner pr sæson. RgF betaler holdgebyret. Andre udgifter i forbindelse med konkurrencer, såsom deltagergebyr ved individuelle konkurrencer, GymDanmark licens, transport, overnatning og bespisning afholdes af gymnasten.

Tøj /påklædning:  Alle trænere/gymnaster er iført springholdets træningsdragt

 • Springcup Silkeborg
  Testkonkurrence
  Spring Cup Nord
  Regionsmesterskaber Vest Danmark
  Forbundsmesterskab 1. runde
  Forbundsmesterskab 2. runde
  Danmarksmesterskab

Dragter:
For at deltage på Springholdet er der krav om konkurrencedragt, opvisningstøj og træningsdragt. Startudgiften er omkring 1500 kr.

Kontingent:
Kontingent opkræves 3 gange årligt og betales første gang i forbindelse med tilmelding på www.rgf.dk

Skader:
Gymnaster, der har skader skal gå til lægen og få at vide, om skaden er behandlingskrævende, eller om der skal genoptrænes på en bestemt måde. Skadede gymnaster har mødepligt til træning og deltager i det omfang det er muligt – evt. ved momenttræning, grundtræning eller andet efter aftale med trænerne.

Forældrehjælp:
Vi har brug for I forældres opbakning og hjælp, for at få holdene til at fungere.
Følgende opgaver mangler vi hjælp til:
– Forældre til aktivitetsgruppen
– Fotograf (2-4 forældre
– Video (2-4 forældre)
– Redskabsteam
– Ved afholdelse af stævner/konkurrencer

Ferie (ingen træning)

Efterårsferie, uge 42 – Juleferie, uge 51+52 – Vinterferie, uge 7 – Påskeferie, uge 15

Ovennævnte ferier afholdes med mindre andet er aftalt med holdets træner.

Betalingssystem:
I forbindelse med konkurrencer, weekend træninger, køb af konkurrence dragter, træningsdragter og opvisningstøj osv. foregår via RgF’s medlemssystemer eller via aktivitetsgruppens mobilepay

Sociale medier:
Springholdet har en fælles Facebook gruppe: Springholdet, derudover har hvert hold – aspirant, minidrenge, minipiger, juniordrenge, juniorpiger og senior deres egen FB gruppe. Rigtig meget kommunikation foregår gennem disse grupper, så sørg for komme med i de aktuelle grupper.

Vi opretter en ny gruppe på Facebook til hver sæsons gymnaster og forældre. Gruppen bliver flittigt brugt af gymnasterne imellem, hvis man har mistet et stykke opvisningstøj, mangler kørelejlighed, har en kommentar osv. Der vil også komme info fra os instruktører ud på gruppen – så det kan bestemt godt betale sig at være medlem.
Den Generelle facebook gruppe hedder:
RgF TeamGym – Springholdet
Hjemmesiden her opdateres naturligvis også altid løbende.

Instagram findes Springholdet som rgf_teamgym_springholdet, og her har de forskellige hold også hver deres egen instagram profil, spørg træneren om denne.

Udtagelse til holdene:
Alle gymnaster er til overvejelse hvert år i forhold til holdudtagelsen. Vi vil ud fra vores gymnastiske ambitioner udtage det hold vi, som trænere mener giver bedst mening i en konkurrence sammenhæng. Er man ny på holdet vurderes der om man finder gymnasten egnet i forhold til de krav der stilles. Springholdet er et konkurrence hold og der stilles derfor krav både på det gymnastiske plan og på det mentale.

Opvisninger:
– Tøj/påklædning – der mødes altid op i springholdets træningsdragt
– DGI Forårsopvisning
– RgF præsentationsopvisning
– Konfirmationsopvisninger (Junior/Senior)
– Forældre til et redskabsteam


Rejser:
Rejseudvalget forsøger, at arrangere en tur til udlandet ca. hvert 2. år sidst i juni/først i juli måned, i det mellemlæggende år arrangeres der en kort weekendtur i juni måned i Danmark.
Når man rejser eller er med på tur med RgF Springhold, rejses der ALTID i holdets træningsdragt og det gælder alle deltager.

Aktivitetsgruppen:
Aktivitetsgruppen er en gruppe af forældre med relation til RgF Springhold, der har til formål at støtte Springholdets aktiviteter. Aktivitetsgruppen laver forskellige arrangementer for at samle penge ind til holdet, f.eks til sociale arrangementer, bus til stævner osv. Med hjælp fra gymnaster og forældre står vi for flere store arrangementer i løbet af året f.eks. Teamgym stævner, hvor vi modtager betaling for de arbejdsopgaver vi laver. Disse penge går direkte ned i aktivitetsgruppens kasse til gavn for gymnasterne. Aktivitetsgruppen bestyrelse består af 8 forældre, 3 hold repræsentanter og 1 udpeget af RgF. Forældre og holdrepræsentanter vælges på Aktivitetsgruppens generalforsamling.

Når RgF afholder stævner eller konkurrence, er der brug for mange hjælpere, for at få det hele afvikles smertefrit. Ved at være hjælper er du med til at indtjene penge til Springholdet aktivitetspulje som giver tilskud til træningstøj, ture, rejser og andre aktivitet for holdene under Springholdet.

Afbud
Kan du ikke komme til træning skal du altid melde afbud. Det er for at hjælpe med at holde dig opdateret gennem hele sæsonen. Måske mangler du at få nye sedler med hjem, blive placeret i en opstilling eller få din plads i springrækken. Har du været fraværende skal du altid tjekke her på hjemmesiden under “sedler”, om der er kommet nye informationer. Du kan også aftale med en holdkammerat, at han eller hun tager sedler med til dig, hvis du bliver forhindret i at deltage i en træning. Det er vigtigt at du (og/eller dine forældre) selv er opmærksom og opsøgende omkring ny info, hvis du har været fraværende, for at kunne følge med i holdenes aktiviteter.

Afbud sker via Facebook gruppen for dit hold senest 2 timer før din træningstid på træningsdage – alle andre dage er tidspunktet underordnet, og afbud modtages gerne i god tid.

Vigtigt !! Den 2. der melder afbud på dagen skal forsætte i den ”Tråd” som den 1.person har startet op.