Krav til gymnasten

Mentale krav:

  • Bidrage til et positivt træningsmiljø
  • Være motiveret for at træne flere gange om ugen
  • Være motiveret for at udvikle sig
  • Modtage instruktioner fra trænerne – de er der for at udvikle og vejlede gymnasterne
  • Opfatte dig selv som en del af holdet – sørg altid for at yde dit bedste
  • Vide at hver træning er vigtig for holdet, for dig og den senere konkurrencepræstation
  • Alle på holdet er dine træningskammerater og venner, så udvis respekt for de andre og deres træning, uanset alder og niveau.

Gymnastiske krav:
Du skal kunne vise nogle forskellige typer af momenter, spring på bane og spring i trampet som fastsættes af trænerne på holdet.

Det er helt op til træner teamet at bestemme, hvad gymnasterne skal kunne, da det afhænger af hvilket hold og niveau man er på.

Hjemmetræning:
Det forventes at gymnasten laver hjemmetræning, når der uddeles opgaver/momenter/øvelser af trænerne, således træneren kan se, der sker en udvikling af den enkelte gymnast.

Udtagelse til holdene:
Alle gymnaster er til overvejelse hvert år i forhold til holdudtagelsen. Vi vil ud fra vores gymnastiske ambitioner, udtage det hold vi, som trænere, mener giver bedst mening i en konkurrence sammenhæng. Er man ny på holdet, vurderes der om man finder gymnasten egnet i forhold til de krav der stilles. Springholdet er et konkurrence hold og der stilles derfor krav både på det gymnastiske plan og på det mentale.