Træning

Holdene træner 2-4 gange om ugen. Man skal selvfølgelig deltage i de ugentlige træninger. Derudover kommer der ekstra træninger i weekender, som også er obligatoriske – både hele weekend træninger og enkelte timer i nogle weekender. Tidspunkter for ekstra træninger kan findes i holdbeskrivelserne eller under holdets sedler.

Ferie = ingen træning
Vi følger skolens feriekalender:

  • Uge 42: Efterårsferie
  • Uge 51+52: Juleferie
  • Uge 7: Vinterferie
  • Uge 15: Påskeferie

Ovennævnte ferier afholdes med mindre andet er aftalt med holdets træner.

Afbud
Kan du ikke komme til træning skal du altid melde afbud. Det er for at hjælpe med at holde dig opdateret gennem hele sæsonen. Måske mangler du, at få nye sedler med hjem, blive placeret i en opstilling eller få din plads i springrækken. Det er vigtigt at du (og/eller dine forældre) selv er opmærksom og opsøgende omkring ny info, hvis du har været fraværende, for at kunne følge med i holdets aktiviteter.

Afbud sker via Facebook gruppen for dit hold senest 2 timer før din træningstid på træningsdage – alle andre dage er tidspunktet underordnet, og afbud modtages gerne i god tid.

Skader
Gymnaster, der har skader skal gå til lægen og få at vide, om skaden er behandlingskrævende, eller om der skal genoptrænes på en bestemt måde. Skadede gymnaster har mødepligt til træning og deltager i det omfang det er muligt – evt. ved momenttræning, grundtræning eller andet efter aftale med trænerne.