Forældre engagement

Vi forventer, at man som forælder til Springholdets gymnaster bakker op om gymnasten og holdet. Der forventes at:

  • Man er indstillet på en ligeværdig og respektfuld kommunikation med trænerne og andre forældre.
  • Man kontakter trænerne direkte, så snart en beslutning giver anledning til undren eller spørgsmål, dog ikke under træning, konkurrence eller opvisning. Dialogen skal tages umiddelbart herefter, der skal ikke ruges over det i flere dage.
  • Man som forælder udtrykker sig loyalt om holdet, foreningen og trænerne overfor gymnasterne
  • Man bakker op om holdet, ved at støtte og deltage i de aktiviteter og arrangementer der kommer.
  • Man altid taler positivt om holdet og om holdets gymnaster foran egne børn.

Derudover forventes det, at man som forælder holder sig orienteret om informationer herpå hjemmesiden og på de relevante Facebookgrupper.